031-6174341 24/7

Mäta radonhalten i din bostad

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att det finns över 400 000 villor i Sverige med förhöjda radonhalter. Det kommer alltid att finnas en viss mängd men det är viktigt att den inte överstiger […]

Read More

Högkvalitativa radon detektorer för mätning av radon

Radon är en radioaktiv gas och är skadlig för hälsan. Enligt SSM så drabbas 500 svenskar varje år av lungcancer orsakat av för höga radonhalter. Vi säljer radonmätningar för villor, lägenheter och arbetsplatser. Välj nedan vilken mätmetod som passar dina behov.

Mätning av villa

Att göra en radonmätning i din villa eller hus är enkelt att göra själv. allt du behöver göra är att beställa radonpuckar från oss och sedan placera ut dessa i […]

Mätning av lägenhet

Det är svårt att förutsäga vilka bostadshus eller lägenheter som kan innehålla för höga radonhalter. Det gäller därför att mäta radon gasen för att vara säker på att detta inte […]

Mätning av arbetsplats

Radon är en hälsorisk på många arbetsplatser. Radon kommer vanligtvis från berggrunden men ibland också från vissa typer av byggnadsmaterial. På vanliga arbetsplatser är radonhalten oftast ganska låg då det […]

Mätning av dricksvatten

Mät radonhalten i ditt dricksvatten.

Mäta radonhalten i din bostad

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att det finns över 400 000 villor i Sverige med förhöjda radonhalter. Det kommer alltid att finnas en viss mängd men det är viktigt att den inte överstiger 200 Bq/m3.

Om radonhalten överstiger detta gränsvärde bör det åtgärdas omedelbart.

Korttidsmätning

En korttidsmätning av radon tar normalt 10 dagar att genomföra och kan göras året runt. Denna typ av mätning är inte lika noggrann som en långtidsmätning under eldningssäsongen men den ger en mycket bra indikation av vilken radonhalt du har i din bostad. Allt du behöver göra är att beställa radondetektorer och sedan placera ut dem i ditt hem. Vi rekommenderar 2-3 spårfilmsdosor för ett mindre hus och 4-5 för ett större hus med flera sovrum. Du kan köpa extra radonpuckar till barnens rum om så behövs.

Tre stycken svarta radondosor

Långtidsmätning

En långtidsmätning är en mycket noggrann mätning som bör göras under eldningssäsongen. Denna typ av mätning tar mellan 2-3 månader att genomföra och ger dig ett intyg som visar radonhalten i ditt hem. Vi brukar rekommendera att man använder 3-5 puckar för ett större hus. Spårfilmspuckarna bör också läggas i källaren om en sådan finns.

Gör en mätning av radon

Vad ska man tänka på när man beställer en mätning?

  • Mycket noggranna mätningar
  • Fri frakt
  • Snabba leveranser
  • Prisvärda radonmätningar
  • Bra kundservice

vad brukar ingå i varje mätpaket?

  •  2 spårfilmsdosor
  •  Mätprotokoll
  •  Enkla mätinstruktioner (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning)
  •  Brev för kostnadsfri retur
  •  Analys och resultatrapport från laboratorium

Kontakta oss här om du har några frågor.


Mäta radon i en villa

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, närmare bestämt nummer 86 i det periodiska systemet. I den vanligast förekommande formen i rumstemperatur på jorden är radon en gas. Den förekommer naturligt nästan i hela Sverige. Radongasen är en del i en s.k. sönderfallskedja av radioaktiva ämnen och härstammar i sin tur från grundämnena uran och radium. Uran- eller radiumhaltig berggrund är vanligt och därför kan radongasen förekomma i hus, särskilt om huset har en källare, eftersom källarväggarna är nedsänkta i berggrund eller jord.

Två olika typer av radon

Den ovan nämnda typen av radon brukar kallas markradon, eftersom den härstammar från marken. Det finns även en annan källa till radon och det är själva byggmaterialet i huset. Särskilt i hus byggda mellan 1929 och 1985 ska man vara vaksam på om det finns s.k. blåbetong i väggar eller andra delar av huset. Detta byggmaterial, en sorts lättbetong, är tillverkat av bl.a. alunskiffer som innehåller uran som i sin tur sönderfaller till radon. Man kan känna igen blåbetong med blotta ögat genom att den just är blågrå och har en struktur som liknar tvättsvamp. Ibland är dock blåbetongen såpass innesluten i byggnaden att den inte går att se.

Varför ska man mäta radon?

Gasen radon är inte farlig i sig själv. Det som är farligt med radon är att gasen avger joniserande strålning med alfapartiklar. Denna typ av strålning kan öka risken för lungcancer, dock främst om man är rökare. Oavsett om man ska köpa ett hus eller redan äger ett hus så är det viktigt att veta om skadlig radon förekommer så att man kan åtgärda problemet.

Hur mäter man radon?

Eftersom det är såpass vanligt med radon i villor finns ett flertal företag som specialiserat sig på denna typ av mätning. Vanligast är att man hänger upp s.k. radondetektorer i de rum där man vill mäta radonhalten. Man bör främst mäta i de rum man vistas mest i som sovrum och vardagsrum.

Mer detaljerad information om hur du genomför en radonmätning och vilka olika mätmetoder som finns på marknaden hittar du här.

Radondosorna ser ut som små puckar man hänger upp i taket. Inuti mätpuckarna finns en spårfilm som registrerar alfapartiklarna. Dosorna ska hänga uppe i ca 2 månader och mätningen bör ske under vintern när man inte vädrar så mycket eftersom god ventilation minskar radonhalten. När mättiden är slut packar man enkelt ned mätdosorna i varsin aluminiumpåse tillsammans med ett protokoll där man anger mättid och det rum dosan hängt i. Därefter analyserar företaget dosan och man får ett svar på hur hög radonstrålningen är. Idag är gränsvärdet 200 Bq/m3. Om värdet är högre än så bör radonet åtgärdas med ventilation eller byggnadstekniska åtgärder.

Beställ en radonmätning.

Våra danska besökare kan beställa radonmåling på Radonova Danmark’s hemsida.