031-6174341 24/7

Mätning av arbetsplats

Radon är en hälsorisk på många arbetsplatser. Radon kommer vanligtvis från berggrunden men ibland också från vissa typer av byggnadsmaterial. På vanliga arbetsplatser är radonhalten oftast ganska låg då det finns bra ventilation men i vissa fall där arbetare jobbar under jord kan radonhalterna vara alltför höga. Arbetsmiljöverket i Sverige kräver att en radonmätning ska utföras på dessa typer av arbetsplatser.

 

arbetsplats i Sverige

 

Markradon

Radon kommer från berggrunden och har bildats ur radium vilket är en radioaktiv gas. Denna gas på verkar kroppen genom radondöttrar som inandas och fastnar i lungorna. Radon som exponeras på vanlig hud är oftast ofarligt.

 

Gränsvärden för arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har satt upp vissa gränsvärden som måste efterföljas.

 

För underjordsarbete:

Max. årsdos 2,5 MBqh/m3, vilket motsvarar en medelhalt av 1500 Bq/m3

 

För övrigt arbete:

400 Bq/m3

 

Beställ din arbetsplatsmätning med radonpuckar från oss!