031-6174341 24/7

Högkvalitativa radon detektorer för mätning av radon

Radon är en radioaktiv gas och är skadlig för hälsan. Enligt SSM så drabbas 500 svenskar varje år av lungcancer orsakat av för höga radonhalter. Vi säljer radonmätningar för villor, lägenheter och arbetsplatser. Välj nedan vilken mätmetod som passar dina behov.