Farliga ämnen i byggnadsmaterial

Byggnadsplats

Farorna med asbest

Asbest är flera typer av mineraler som hittas i naturen och har fått samlingsnamnet asbest. Det har använts under en lång tid i byggnadsverk då det har mycket värdefulla egenskaper. Materialet är smidigt och tål bland annat höga temperaturer. Asbest har även bra egenskaper när det kommer till värmeisolerande och ljudisolerande förmåga vilket gjorde materialet populärt att använda sig av under en lång tid.

 

Asbest är vanligt bland äldre byggnader men finns även i fordon och fartyg av den äldre typen.

 

När upptäcktes farorna med asbest?

Farorna och riskerna kring användningen av asbest blev till slut kända på 1970-talet och år 1982 förbjöds det som byggnadsmaterial.

 

Vad gör asbest så farligt?

Även om asbest slutade användas i början av 80-talet innehåller många byggnader ännu asbest som byggdes innan förbjudet inträdde. Eftersom det ännu förekommer i materialet av många byggnader utgör de en stor hälsorisk och idag blir många byggnadsarbetare utsatta av asbest vid rivningsarbeten. Vilket leder till att flera personer dör varje år i sjukdomar som är relaterade till asbesten.

Asbestfibrerna flyger runt i luften och stannar i luften under en lång tid och vid inandning medför det flera problem och sjukdomarna sätter sig ofta i andningsorganen. Och det är inte ovanligt att sjukdomarna upptäcks lång tid efter att arbetaren har utsatts för asbestdammet, upp till 20 ända till 40 år kan det ta innan sjukdomen blir upptäckt.

 

Det finns flera olika typer av sjukdomar som är en följd av inandning av asbestdamm.

  • • Asbetsdammlunga: detta är den vanligaste sjukdomen och visar sig bland annat genom att arbetaren blir andfådd vid fysisk aktivitet eller arbete. Den minskar även volymen i lungan och kan leda till andnöd och även hosta. Denna sjukdom kommer relativt fort efter utsatthet. Få drabbas av denna idag.
  • Asbestpleurit: detta sjukdomstillstånd tillkommer ofta vid hög utsatthet för asbest och är ofta godartad.
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom: även känd som KOL. Denna sjukdom drabbar ofta  gamla rökare men även de som blivit utsatta för asbest kan få KOL. De utsatta får bland annat slemhosta och en lunga som fungerar sämre och med tiden kan lungfunktionen bli så låg att syrgas behövs som behandling.

 

Andra sjukdomar som kan uppstå vid låg utsatthet för asbest är lungcancer, lungsäckscancer och tjocktarmscancer. Sjukdomarna upptäcks sällan i tidigt stadium och upptäcks ofta runt 20 år senare och hur stor risk man har för någon av sjukdomarna beror till stor del på hur hög utsatthet man fått av asbest och även långvarigheten av den utsattheten. Även radon-222 och andra farliga ämnen kan finnas i byggnadsmaterial som blåbetong i både lägenheter, hus och på arbetsplatser i Norden.