Sådan måles en bolig for radonstråling

Som boligejer kan man være interesseret i at vide, hvor stor en mængde radon stråling man har i boligen bolig. Radon er en usynlig radioaktiv gas, der siver ind fra undergrunden og igennem boligens fundament og er en gas, der hverken kan lugtes, smages eller ses, så det kan være besværligt at finde ud af, hvor store mængder radon man udsættes for. Den nævnte gas er ikke umiddelbart farligt, men radon kan have en langtidspåvirking på menneskets krop, der formodes at være kræftfremkaldende og er derfor ikke ønskelig i for store mængder.

 

Radon Awareness Programme

 

En speciel radon-test med flere detekteringsbokse kan afhængig af producent og undersøgelsesmetode og rapport koste fra DKK 500 og op til DKK 1500 for en komplet undersøgelse. Det er da vigtigt, at man afsøger markedet for godkendte, certificerede produkter, der kan give en garanteret sikkerhed for at målingerne, og den efterfølgende rapportering er af en høj kvalitet, da det efterfølgende arbejde med at eliminere radon i sit hjem kan blive temmelig bekosteligt, hvis man ikke træffer det rigtige valg.

Der findes forskellige virksomheder, som sælger færdige radon-test apparater med forskellig virkning. Da målingen skal foretages over lang tid, er det vigtigt, at man anskaffer et produkt der måler en årsmiddelværdi – altså over en lang periode, hvorefter der beregnes et gennemsnit for ens bolig.  Apparatet vil typisk være en lille boks eller æske, der sættes i boligens kælder, i de enkelte rum, eller hvor en specifik måling måtte være ønskeligt. Vigtigt er det, at målingen foretages et sted uden gennemtræk eller kraftig ventilation da radon-gasserne jo så blot vil flyve forbi apparatet uden rigtig registrering.

 

Når måleperioden er overstået – typisk mange måneder op til et år, indsamles måleapparatet og sendes retur til forhandleren, der herefter åbner og analyserer de enkelte bokse for mængden af opsamlet radon. En rapport udskrives herefter og forbrugeren kan vurdere om den godkendte og anbefalede mængde radon på over 100 becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3) er overholdt. En typisk måling vil vise 30-50 Bq/m3, alt efter hvor i landet man befinder sig (radon siver forskelligt alt efter jordbundsforhold), eller om man nærmer sig max udsvinget på de 100 Bq/m3. En nylig fra år 2011 har vist, at selv nyligt opførte huse kan have radon-værdier der væsentligt overstiger de anbefalede 100 Bq/m3, nogle steder helt op til 200-250 Bq/m3 for boliger med direkte jordforbindelse til fundamentet og op igennem boligen.

 

Skulle man måle så høje koncentrationer af radon, anbefales det at man aktivt gør en ekstra indsats for at begrænse radon strålingen i sin bolig. Enten igennem en effektiv udluftningsventil eller kanal, der ligeledes vil sikre et godt indeklima i boligen, eller måske ligefrem et mere drastisk tiltag, hvor en egentlig radonmembran der monteres i kælderen kan forhindre yderligere gennemsivning af radon-gas igennem fundamentet.

Beställ en radonmätning idag!