031-6174341 24/7

Gör en Radonmätning

 

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken och ibland även i blåbetong. Man räknar med att över 400 tusen hushåll i Sverige har problem med radon.

 

Varför mäta radon?

 

Radon gas är efter rökning av cigaretter den vanligaste orsaken till lungcancer och har visat sig vara mycket skadligt för hälsan. Det är svårt att avgöra vilka bostäder som har för höga radonhalter och det är därför ett radon test krävs för att vara på säkra sidan.

 

Olika typer av mätningar

 

olika typer av mätmetoder

 

Det finns olika typer av radon analyser man kan göra i sin bostad. Det finns en snabb mätmetod och en lite långsammare mätmetod men den goda nyheten är att det är lätt att mäta radon. Våra säkra radondosor tar hand om alla dina behov.

 

Radonmätning – Hur funkar det?

 
 
Det enda sättet som du kan ta reda på om du har radon i bostaden är genom att göra en radonmätning. Att utsättas för radon vid enstaka tillfällen är i sig inget farligt, men utsätts du under en längre period kan det leda till en rad olika hälsoproblem. En radonmätning utförs i både lägenheter och i hus och syftet är alltså att säkerställa att radonhalten inte överstiger referensnivån.  

Radonmätning som sker i hus skiljer sig från radonmätning i lägenheter. Om du är husägare är det ditt ansvar att se till att radonet mäts med jämna mellanrum. I bostäder är det istället fastighetsägaren som informerar när det är dags för radonmätning. Det är viktigt att med jämna mellanrum se till att en mätning görs, eftersom resultatet inte kommer att vara för alltid. Det betyder att även om du har fått låga resultat första gången kan resultaten vara högre nästa gång en mätning utförs.

 

Hur mäter man radon?

 

Radon mäts på olika sätt beroende på hur du bor. Är du husägare behöver du vända dig till ett ackrediterat mätlaboratorium som kan skicka ut dosor till din adress. Dosorna placeras sedan ut enligt anvisningarna som du får, men det vanligaste är att man använder sig av minst två rum. Efter mättiden ska dosorna skickas tillbaka och därefter tar det cirka 2-3 veckor inn

an du får ditt svar. Gäller det en lägenhet behöver du sällan göra mer än att släppa in fastighetsägaren som placerar ut dosorna åt dig. Låt dosorna vara och pilla inte på dem i onödan.

 

 

 

Vikten av mättid

 

Det finns flera saker som kan vara avgörande för att du ska få ett så bra mätresultat som möjligt. Dygnets timmar kommer bland annat påverka, men även årstider, vindförhållanden och temperaturer är avgörande i frågan. Hur ditt ventilationssystem i hemmet fungerar kan också påverka, vilket gör det viktigt att man mäter under en längre tid. Det är inte ovanligt att mättiden pågår under loppet av 2 månader. På så sätt kan du få en bättre skattning av årsmedelvärdet.

I vissa fall kan man behöva mäta mycket snabbare och då kan du göra en korttidsmätning. Denna mätning måste dock ändå pågå under minst 7 dagar för att du ska få en bra uppskattning. Observera att en korttidsmätning endast bör ses som en rådgivning. Du kan alltså inte använda resultatet i ett myndighetsbeslut.

 
 

Radon och gränsvärden

 

När du mäter radon kommer du att få tillbaka ett provsvar som visar radonhalten i din bostad eller lokal. Livsmedelsverket, Boverket och arbetsmiljöverket har satt upp referensvärden som måste följas. Dessa referensvärden är fastställda utifrån en bedömning om vad som är en skadlig och icke skadlig nivå av radon. Mer information om referensvärden finns att läsa här.

 

Bidrag för radonåtgärder

 

Om du som småhusägare har upptäckt att du behöver vidta åtgärder för att bli av med höga halter radon kan du ansöka om något som heter radonbidrag. Ett radonbidrag kan bara ansökas av småhusägare och kan således inte användas av den som har en lägenhet. Som maximalt kan du använda dig av 50 % av den skäliga kostnaden som krävs gör att du ska kunna åtgärda de problem med radon du har. Maximalt bidrag som du får använda dig av är 25.000 kronor och detta gäller för till exempel tätning av mark, åtgärder för ventilation, radonsug eller om du behöver anlägga en radonbrunn. Du kan inte ansöka om bidraget i efterhand.

 

Här kan du ansöka om radonbidrag. 

 

Om du har några frågor så kan du kontakta oss här.