031-6174341 24/7

Gör en Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken och ibland även i blåbetong. Man räknar med att över 400 tusen hushåll i Sverige har problem med radon.

Varför mäta radon?

Radon gas är efter rökning av cigaretter den vanligaste orsaken till lungcancer och har visat sig vara mycket skadligt för hälsan. Det är svårt att avgöra vilka bostäder som har för höga radonhalter och det är därför ett radon test krävs för att vara på säkra sidan.

 

Olika typer av mätningar

Det finns olika typer av radon analyser man kan göra i sin bostad. Det finns en snabb mätmetod och en lite långsammare mätmetod men den goda nyheten är att det är lätt att mäta radon. Våra säkra radondosor tar hand om alla dina behov.

 

 

Om du har några frågor så kan du kontakta oss här.