Radonhus – Tänk på detta innan du köper ett hus

När man köper ett en ny bostad är det många saker man måste tänka på för att inte köpa ett hus som senare visar sig ha problem som man inte räknat med. En felaktig bedömning av ett hus skick kan bli mycket kostsamt och det är därför många anlitar en besiktningsman.

Energideklarationen

En sak som ofta glöms bort är energideklarationen. Energideklarationen visar hur mycket energi en bostad använder och är oftast giltig i 10 år. Det är ägarens uppgift att tillhandahålla detta dokument. I energi deklarationen brukar det innehålla information om radon och om huset har haft problem med detta. Bostäder med detta problem brukar kallas för radonhus.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om denna deklaration och om radon rent allmänt.

När ska energideklarationen göras?

Det är ägarens ansvar att anlita en energiexpert som kan granska husets energiförbrukning. Denna deklaration bör göras vid försäljning eller vid uthyrning av lägenheter eller hus.

 

Hur mäter man radon?

Radon mäts oftast under eldningssäsongen med en långtidsmätning för bästa resultat men en korttidsmätning kan också göras vid tex försäljning av en bostad. En kortare mätning, oftast under en tiodagars period, är inte lika noggrann men kan ge en bra indikation om radonhalten är för hög.

För att inkludera radonhalten i deklarationen krävs oftast en noggrann långtidsmätning. radon kan mätas i hus, lägenheter och arbetsplatser.

Mätinstrumenten som används vid en mätning av radon kallas för radondetektorer eller radon puckar. Det krävs oftast flera radonmätare per hus beroende på storlek.

 

RN-radon gas symbol

 

Vad gör man ett objekt har problem med radon?

Om en bostad har problem med radon måste kan åtgärda detta så snabbt som möjligt. det finns flera tillvägagångssätt som till exempel en radonsug.

 

Som husägare är det viktigt att radonkontrollera ditt boende så att radonhalten är under rekommenderade gränsvärden. Du kan läsa mer om detta på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.