Den usynlige gift i dit hjem

Det er ikke noget, der er mange, der tænker over i hverdagen, men grundstoffet radon kan påvirke dit helbred betydeligt. Radon er en naturligt forekommende ædelgas, som er radioaktiv, og som du finder i undergrunden over hele kloden. Når der er for meget radon i dit hjem så vil du nok ikke lægge mærke til det, men det kan have en stor indflydelse på dit helbred.

Sundhedsrisiko ved radon

Er du ryger, så er der en meget større chance for at radon kan og vil skade dig, hvis det siver ind i dit hjem.
Det er en snigende dræber, og det er først efter 10 til 40 år, at du pludselig har lungecancer, og det er på grund af en gas, som ikke kan lugtes eller opdages uden en specifik prøve.
Der er altid radon i luften, og der er en maksimal grænse, for hvad der være, og det er vigtigt, der ikke er mere i dit hjem end det, for de langsigtede skader er eller rettere kan være voldsomme.

Dine lunger er meget modtagelige for denne radioaktive gas, og radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som kan være omend meget skadelige for lungevævet.
Det er anslået at radon står bag mellem 9 og 11 procent af tilfældene af lungecancer, og det er mellem 275 og 325 tilfælde hvert år.

Radon i sig selv er ikke farligt, men da den er så lav i mængden af radioaktivitet, at den ikke kan trænge ind i kroppen. Men lungerne er uden beskyttelse, og når den indåndes, og de andre faste stoffer som radon henfalder til, indåndes så starter balladen.

 

 

 

 

Radon er ikke noget, som du kan se med det blotte øje, det er noget, som du specifikt skal måle efter, og det er der så mange firmaer, som i dag gerne vil hjælpe dig med. Det er faktisk en meget simpel proces, du sætter målere op i kælderen, og så skal de sidde i op til 2 måneder i den periode, hvor det er koldest, og du naturligt ikke vil lufte så meget ud. Det vil give et realistisk billede af, om der er for meget radon i dit hjem. Er der for meget radon, så er der forskellige tiltag, som du kan tage for at minimere mængden, først og fremmest så skal alle revner og utætheder tætnes i fundamentet, ved rørgennemføringen og ved vinduer. Er det ikke nok, så er man nødt til at få en gummidug lagt under huset.

Radon risiko

 

Der er stor forskel på, hvor du bor i landet, og den eneste sikre måde at finde ud af, om dit hjem er plaget af radon, er ved at få foretaget en individuel måling af hvert hjem. Du kan dog starte med at gå ind på boligstyrelsens hjemmeside og finde ud af, om der i det område, hvor du bor, er en øget forekomst af boliger med radon.

 

Hvad er radon?

 

Kontakt os

Radondosor.se

 Allt om radon (grafik)

I denne grafik kan du finde ud af, hvad du kan gøre for at beskytte din bolig mod radon (www.3byggetilbud.dk).

 

allt om radon